Living Life Beautifully
POSITIF ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่น เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามที่ดีที่สุดสู่ผู้บริโภค
SCROLL
BRAND PHILOSOPHY
LIVING LIFE
BEAUTIFULLY
POSITIF เชื่อว่าความงามที่แท้จริงนั้น เริ่มจากการดูแลอย่างล้ำลึกจากภายใน
ก่อเกิดเป็นพลังแห่งความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นความรู้สึกดีๆ ทั้งมิติของกายและใจที่พร้อมจะส่งผ่านความสวยงามจากภายในสู่ภายนอก
POSITIF มีความปรารถนาดีที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามที่ดีที่สุดสู่ผู้บริโภคที่พร้อมจะดูแลทั้งกายให้มีสุขภาพดี แข็งแรง และใจให้มีความสุขทุกวัน
TECHNOLOGY
INNOVATION
FROM JAPAN
นวัตกรรมจากญี่ปุ่น สู่การรังสรรค์ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าจาก POSITIF
POSITIF ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นในการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า พิถีพิถันในการคัดสรรส่วนผสมจากธรรมชาติที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ผสมผสานเทคโนโลยีองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์อันยาวนานกว่า 70 ปี
ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค สัมผัสผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริงผ่านการให้บริการระดับมืออาชีพ สะดวกสบาย ใส่ใจ ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค เพื่อเติมเต็มความสุขในการใช้ชีวิต ให้ทุกๆ วันเป็นวันที่สวยงาม...
INGREDIENT
JAPAN SECRETS
INGREDIENT
พลังพฤกษาธรรมชาติ สู่นวัตกรรมการดูแลผิวอย่างแท้จริงจาก POSITIF
POSITIF เชื่อว่าความงามที่แท้จริง ต้องสะอาด แข็งแรง และสุขภาพดีจากภายใน ทีมผู้เชี่ยวชาญของ POSITIF ได้ทำการค้นคว้าวิจัยค้นหาพืชพรรณธรรมชาติที่ดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนผสมอันทรงคุณค่าเพื่อการดูแลผิวในทุกขั้นตอน เผยผิวใหม่ในแบบที่คุณต้องการ